تشکیلات کلی

  1.      دفتر ریاست و  واحد روابط عمومي 

     معاون سازمان

     معاون فنی و اجرایی سازمان

     واحد مالی : امور مالی  و حسابداری– کارپرداز – اموال و انبار

     واحد املاک و بازرسی میدان

     امور حقوقی و قراردادها

     واحد ساماندهی مشاغل شهری بازارهای روز و کیوسک های سطح شهر

     واحد آمار، اطلاعات  و IT

      واحد دبیرخانه، بایگانی و امورات کارگزینی

 

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان پست سازماني

1

     رضا   جليل زاده

مدير عامل و عضو هیئت مدیره سازمان

2

     رضا   خير انديش

قائم مقام

3

     جواد   فرامرز وش 

                                                         مسئول دفتر مدیر عامل

4      شاهین    مافی

مسئول روابط عمومی

5

      هادی   معصومی

امور مالی وحسابداری

6

      علی   پاکفر

کارپرداز

7

وحید   سپاهی

مسئول انبار

8

بابک   سپهروند

مدیر املاک و بازرس میدان

9

   محمد  اسماعیل زاده

کارشناس املاک 

10

     یعدالله   نصیری

امور حقوقی و قراردادها

11

    سالار    گلشن مسئول ساماندهی 

12

     امید   امیر نیا مسئول بازارهای روز

نظر سنجی

نظر شما در مورد سایت میادین میوه و تره بار شهرداری ارومیه چیست؟
ثبت نظر  نمایش نتایج
آمار بازدید
دی ان ان